Tránh thai hiệu qủa Tránh thai hiệu qủa Tránh thai hiệu quả

Cách tránh thai dựa theo vòng kinh cho phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều

 • + Phương pháp này được dùng sau khi người phụ nữ ghi nhận cẩn thận chu kỳ của mình trong ít nhất 6 tháng với ngày đầu tiên hành kinh được ghi nhận là ngày 1.

  + Sau đó người phụ nữ lấy độ dài của chu kỳ ngắn nhất ghi nhận trừ đi 18. Con số này cho biết ngày đầu tiên có khả năng thụ thai. Tiếp theo người phụ nữ lấy độ dài của chu kỳ dài nhất ghi nhận được trừ đi 11. Con số này cho biết ngày cuối cùng có khả năng thụ thai. Giữa hai thời điểm này nên tránh giao hợp không bảo vệ.

  + Ví dụ: chu kỳ kinh nguyệt thay đổi từ 26 đến 32 ngày.

  Ngày thứ nhất của thời gian thụ thai: 26- 18 = ngày 8.

  Ngày cuối cùng của thời gian thụ thai: 32- 11 = ngày 21.

  Tránh giao hợp không bảo vệ từ ngày 8 đến 21 của chu kỳ kinh nguyệt.

  - Tuy nhiên, biện pháp tính vòng kinh biện pháp ít hiệu quả, tỷ lệ có thai ngoài ý muốn cao. Đó là do người phụ nữ có thể phóng noãn đột xuất, nhất là trong trường hợp giao hợp quá hưng phấn.

                                                                                             Ths.Bs.Nguyễn Thanh Phong

 • quảng cáo left
 • Hotline
 • Mobile: 0938 466 111
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Tư vấn tránh thai